Sertifikāts apliecina, ka produkts atbilst standartam: LVS EN 14081-1:2005+A1:2011”Koka konstrukcijas. Pēc stiprības šķiroti konstrukciju kokmateriāli ar taisnstūra šķērsgriezumu. 1.daļa: Vispārīgās prasības”.

Copyright @ SIA "BYKO-LAT" | 2014