Inspecta Latvia ir starptautisks industriālo iekārtu, produktu un darba vides inspicēšanas, testēšanas un sertificēšanas uzņēmums. Sertifikāts, ko piešķir šis uzņēmums apliecina ražošanas procesa kontroles sākotnējo novērtēšanu un apstiprināšanu, kā arī tai sekojošu uzraudzību, kas ietver ražošanas procesa kontroles novērtēšanu. 

 

Copyright @ SIA "BYKO-LAT" | 2014