BYKO-LAT darba un produkcijas kvalitāti apliecina iegūtie sertifikāti:

„CE” – Ražošanas procesu kontroles atbilstības sertifikāts

Sertifikāts apliecina, ka produkts atbilst standartam: LVS EN 14081-1:2005+A1:2011”Koka konstrukcijas. Pēc stiprības šķiroti konstrukciju kokmateriāli ar taisnstūra šķērsgriezumu. 1.daļa: Vispārīgās prasības”.

Īslandes kvalitātes sertifikāts
Šis sertifikāts ir apliecinājums tam, ka koka logu un durvju ražotne ir izpildījusi visas nepieciešamās ražošanas kontroles prasības, kādas ir krāsotiem koka logiem, kā arī logiem ar alumīnija pārklājumu. Ražotnē regulāri tiek veiktas kvalitātes pārbaudes.

„CE” – Ražošanas procesu kontroles sertifikāts logu un durvju ražotnē
Inspecta Latvia ir starptautisks industriālo iekārtu, produktu un darba vides inspicēšanas, testēšanas un sertificēšanas uzņēmums. Sertifikāts, ko piešķir šis uzņēmums apliecina ražošanas procesa kontroles sākotnējo novērtēšanu un apstiprināšanu, kā arī tai sekojošu uzraudzību, kas ietver ražošanas procesa kontroles novērtēšanu. 

FSC ®  (FSC-C020146) – saudzīgas mežsaimniecības zīme

FSC ®  (FSC-C020146) sertifikācija ir process, kurā akreditēts, neatkarīgs un kompetents sertificētājs novērtē, vai konkrētā meža apsaimniekošana vai ražošanas organizācija konkrētā uzņēmuma praksē atbilst iepriekš noteiktām FSC standarta prasībām. Latvijā FSC standarta projektu izstrādā biedrība „Latvijas mežu sertifikācijas padome”.

„CTB B+” – koksnes spiediena impregnēšanas kvalitātes sertifikāts
Sertifikātu piešķir Francijas sertificēšanas kompānija CTB, kas nodarbojas ar kokmateriālu ķīmiskās apstrādes iekārtu un apstrādes līdzekļu sertificēšanu. Sertifikāts apliecina, ka BYKO-LAT gūst pilnīgu pārskatu par kokmateriālu spiediena impregnēšanas procesa gaitu.

„CE” – Ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikāts
Sertifikāts ir piešķirts apstrādātiem skujkoku zāģmateriāliem, koka konstrukcijām. Tas apliecina, ka BM TRADA Certification Ltd kokmateriālu testēšanas laboratorijas eksperti ir veikuši rūpnīcas sākotnējo pārbaudi un rūpnīcas produkcijas kontroli un veic regulāru rūpnīcas produkcijas kontroles uzraudzību un novērtēšanu. 

Vizuāli šķirotu jumta latu sertifikāts
Šis sertifikāts apstiprina, ka vizuāli šķirotas jumta latas atbilst BM TRADA sertificēšanas shēmas prasībām.

NTR A, NTR AB
SIA “Byko-Lat” ir saņēmusi apstiprinājumu marķēt ar spiedienu impregnētu Eiropas priedi ar Nordic kvalitātes marķējumu NTR A un NTR AB. 

Koksnes iepakojuma materiālu termiskās apstrādes procesa sertifikāts 

BM TRADA Latvija apliecina, ka augstāk minētajā adresē tiek nodrošinitāta kokmateriālu termiskā apstrāde atbilstoši Fitosanitāro pasākumu starptautiskajam standartam lSPM15.

 

 

Copyright @ SIA "BYKO-LAT" | 2014